Visere

Translation

To visit


Main forms: Viso, Visere, Visi, Visus

Active Passive
Indicative Subjunctive Indicative Subjunctive
Present
Singular 1 Viso Visam Visor Visar
2 Visis Visas Viseris Visaris
3 Visit Visat Visitur Visatur
Plural 1 Visimus Visamus Visimur Visamur
2 Visitis Visatis Visimini Visamini
3 Visunt Visant Visuntur Visantur
Imperfect
Singular 1 Visebam Viserem Visebar Viserer
2 Visebas Viseres Visebaris Visereris
3 Visebat Viseret Visebatur Viseretur
Plural 1 Visebamus Viseremus Visebamur Viseremur
2 Visebatis Viseretis Visebamini Viseremini
3 Visebant Viserent Visebantur Viserentur
Future
Singular 1 Visam Visar
2 Vises Viseris
3 Viset Visetur
Plural 1 Visemus Visemur
2 Visetis Visemini
3 Visent Visentur
Perfect
Singular 1 Visi Viserim Visus Sum Visus Sim
2 Visisti Viseris Visus Es Visus Sis
3 Visit Viserit Visus Est Visus Sit
Plural 1 Visimus Viserimus Visi Sumus Visi Simus
2 Visistis Viseritis Visi Estis Visi Sitis
3 Viserunt Viserint Visi Sunt Visi Sint
Pluperfect
Singular 1 Viseram Visissem Visus Eram Visus Essem
2 Viseras Visisses Visus Eras Visus Esses
3 Viserat Visisset Visus Erat Visus Esset
Plural 1 Viseramus Visissemus Visi Eramus Visi Essemus
2 Viseratis Visissetis Visi Eratis Visi Essetis
3 Viserant Visissent Visi Erant Visi Essent
Future Perfect
Singular 1 Visero Visus Ero
2 Viseris Visus Eris
3 Viserit Visus Erit
Plural 1 Viserimus Visi Erimus
2 Viseritis Visi Eritis
3 Viserint Visi Erunt
Indicative Subjunctive Indicative Subjunctive
Active Passive
Imperative
Present Singular Vise Visere
Plural Visite Visimini
Infinitive
Present Visere Visi
Perfect Visisse Visus Esse
Future Visurus Esse Visus Iri
Participle
Present Visens
Perfect Visus
Future Visurus Visendus
Gerund Supine
Genitive Visendi
Dative Visendo
Accusative Visendum Visum
Ablative Visendo Visu

Begin typing below.

Translation To visit
Verb Forms Viso, Visere, Visi, Visus
First Stem Vis
Second Stem Vise
Third Stem Vis
Fourth Stem Vis

For Manuel Enter Only

Verb Table
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License