Servare

Translation

To save, guard


Main forms: Servo, Servare, Servavi, Servatus

Active Passive
Indicative Subjunctive Indicative Subjunctive
Present
Singular 1 Servo Servem Servor Server
2 Servas Serves Servaris Serveris
3 Servat Servet Servatur Servetur
Plural 1 Servamus Servemus Servamur Servemur
2 Servatis Servetis Servamini Servemini
3 Servant Servent Servantur Serventur
Imperfect
Singular 1 Servabam Servarem Servabar Servarer
2 Servabas Servares Servabaris Servareris
3 Servabat Servaret Servabatur Servaretur
Plural 1 Servabamus Servaremus Servabamur Servaremur
2 Servabatis Servaretis Servabamini Servaremini
3 Servabant Servarent Servabantur Servarentur
Future
Singular 1 Servabo Servabor
2 Servabis Servaberis
3 Servabit Servabitur
Plural 1 Servabimus Servabimur
2 Servabitis Servabimini
3 Servabunt Servabuntur
Perfect
Singular 1 Sevavi Sevaverim Servatus Sum Servatus Sim
2 Sevavisti Sevaveris Servatus Es Servatus Sis
3 Sevavit Sevaverit Servatus Est Servatus Sit
Plural 1 Sevavimus Sevaverimus Servati Sumus Servati Simus
2 Sevavistis Sevaveritis Servati Estis Servati Sitis
3 Sevaverunt Sevaverint Servati Sunt Servati Sint
Pluperfect
Singular 1 Sevaveram Sevavissem Servatus Eram Servatus Essem
2 Sevaveras Sevavisses Servatus Eras Servatus Esses
3 Sevaverat Sevavisset Servatus Erat Servatus Esset
Plural 1 Sevaveramus Sevavissemus Servati Eramus Servati Essemus
2 Sevaveratis Sevavissetis Servati Eratis Servati Essetis
3 Sevaverant Sevavissent Servati Erant Servati Essent
Future Perfect
Singular 1 Sevavero Servatus Ero
2 Sevaveris Servatus Eris
3 Sevaverit Servatus Erit
Plural 1 Sevaverimus Servati Erimus
2 Sevaveritis Servati Eritis
3 Sevaverint Servati Erunt
Indicative Subjunctive Indicative Subjunctive
Active Passive
Imperative
Present Singular Serva Servare
Plural Servate Servamini
Infinitive
Present Servare Servari
Perfect Sevavisse Servatus Esse
Future Servaturus Esse Servatus Iri
Participle
Present Servans
Perfect Servatus
Future Servaturus Servandus
Gerund Supine
Genitive Servandi
Dative Servando
Accusative Servandum Servatum
Ablative Servando Servatu

Begin typing below.

Translation To save, guard
Verb Forms Servo, Servare, Servavi, Servatus
First Stem Serv
Second Stem Serva
Third Stem Sevav
Fourth Stem Servat

For Manuel Enter Only

Verb Table
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License