Effugere

Translation

To flee, escape


Main forms: Effugio, Effugere, Effugi, Effugitus

Active Passive
Indicative Subjunctive Indicative Subjunctive
Present
Singular 1 Effugio Effugiam Effugior Effugiar
2 Effugis Effugias Effugeris Effugiaris
3 Effugit Effugiat Effugitur Effugiatur
Plural 1 Effugimus Effugiamus Effugimur Effugiamur
2 Effugitis Effugiatis Effugimini Effugiamini
3 Effugiunt Effugiant Effugiuntur Effugiantur
Imperfect
Singular 1 Effugiebam Effugerem Effugiebar Effugerer
2 Effugiebas Effugeres Effugiebaris Effugereris
3 Effugiebat Effugeret Effugiebatur Effugeretur
Plural 1 Effugiebamus Effugeremus Effugiebamur Effugeremur
2 Effugiebatis Effugeretis Effugiebamini Effugeremini
3 Effugiebant Effugerent Effugiebantur Effugerentur
Future
Singular 1 Effugiam Effugiar
2 Effugies Effugieris
3 Effugiet Effugietur
Plural 1 Effugiemus Effugiemur
2 Effugietis Effugiemini
3 Effugient Effugientur
Perfect
Singular 1 Effugi Effugerim Effugitus Sum Effugitus Sim
2 Effugisti Effugeris Effugitus Es Effugitus Sis
3 Effugit Effugerit Effugitus Est Effugitus Sit
Plural 1 Effugimus Effugerimus Effugiti Sumus Effugiti Simus
2 Effugistis Effugeritis Effugiti Estis Effugiti Sitis
3 Effugerunt Effugerint Effugiti Sunt Effugiti Sint
Pluperfect
Singular 1 Effugeram Effugissem Effugitus Eram Effugitus Essem
2 Effugeras Effugisses Effugitus Eras Effugitus Esses
3 Effugerat Effugisset Effugitus Erat Effugitus Esset
Plural 1 Effugeramus Effugissemus Effugiti Eramus Effugiti Essemus
2 Effugeratis Effugissetis Effugiti Eratis Effugiti Essetis
3 Effugerant Effugissent Effugiti Erant Effugiti Essent
Future Perfect
Singular 1 Effugero Effugitus Ero
2 Effugeris Effugitus Eris
3 Effugerit Effugitus Erit
Plural 1 Effugerimus Effugiti Erimus
2 Effugeritis Effugiti Eritis
3 Effugerint Effugiti Erunt
Indicative Subjunctive Indicative Subjunctive
Active Passive
Imperative
Present Singular Effuge Effugere
Plural Effugite Effugimini
Infinitive
Present Effugere Effugi
Perfect Effugisse Effugitus Esse
Future Effugiturus Esse Effugitus Iri
Participle
Present Effugiens
Perfect Effugitus
Future Effugiturus Effugiendus
Gerund Supine
Genitive Effugiendi
Dative Effugiendo
Accusative Effugiendum Effugitum
Ablative Effugiendo Effugitu

Begin typing below.

Translation To flee, escape
Verb Forms Effugio, Effugere, Effugi, Effugitus
First Stem Effug
Second Stem Effuge
Third Stem Effug
Fourth Stem Effugit

For Manuel Enter Only

Verb Table
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License