Celare

Translation

To hide


Main forms: Celo, Celare, Celavi, Celatua

Active Passive
Indicative Subjunctive Indicative Subjunctive
Present
Singular 1 Celo Celem Celor Celer
2 Celas Celes Celaris Celeris
3 Celat Celet Celatur Celetur
Plural 1 Celamus Celemus Celamur Celemur
2 Celatis Celetis Celamini Celemini
3 Celant Celent Celantur Celentur
Imperfect
Singular 1 Celabam Celarem Celabar Celarer
2 Celabas Celares Celabaris Celareris
3 Celabat Celaret Celabatur Celaretur
Plural 1 Celabamus Celaremus Celabamur Celaremur
2 Celabatis Celaretis Celabamini Celaremini
3 Celabant Celarent Celabantur Celarentur
Future
Singular 1 Celabo Celabor
2 Celabis Celaberis
3 Celabit Celabitur
Plural 1 Celabimus Celabimur
2 Celabitis Celabimini
3 Celabunt Celabuntur
Perfect
Singular 1 Celavi Celaverim Celatus Sum Celatus Sim
2 Celavisti Celaveris Celatus Es Celatus Sis
3 Celavit Celaverit Celatus Est Celatus Sit
Plural 1 Celavimus Celaverimus Celati Sumus Celati Simus
2 Celavistis Celaveritis Celati Estis Celati Sitis
3 Celaverunt Celaverint Celati Sunt Celati Sint
Pluperfect
Singular 1 Celaveram Celavissem Celatus Eram Celatus Essem
2 Celaveras Celavisses Celatus Eras Celatus Esses
3 Celaverat Celavisset Celatus Erat Celatus Esset
Plural 1 Celaveramus Celavissemus Celati Eramus Celati Essemus
2 Celaveratis Celavissetis Celati Eratis Celati Essetis
3 Celaverant Celavissent Celati Erant Celati Essent
Future Perfect
Singular 1 Celavero Celatus Ero
2 Celaveris Celatus Eris
3 Celaverit Celatus Erit
Plural 1 Celaverimus Celati Erimus
2 Celaveritis Celati Eritis
3 Celaverint Celati Erunt
Indicative Subjunctive Indicative Subjunctive
Active Passive
Imperative
Present Singular Cela Celare
Plural Celate Celamini
Infinitive
Present Celare Celari
Perfect Celavisse Celatus Esse
Future Celaturus Esse Celatus Iri
Participle
Present Celans
Perfect Celatus
Future Celaturus Celandus
Gerund Supine
Genitive Celandi
Dative Celando
Accusative Celandum Celatum
Ablative Celando Celatu

Begin typing below.

Translation To hide
Verb Forms Celo, Celare, Celavi, Celatua
First Stem Cel
Second Stem Cela
Third Stem Celav
Fourth Stem Celat

For Manuel Enter Only

Verb Table
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License